Doorgaan naar inhoud
WELKOM
WELKOM

gegevensbescherming

-------------------
Gegevensbescherming
-------------------


1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Ersin Oranbay, Oran-by, Remstalstraße 47, 71686 Remseck am Neckar, Duitsland, Tel.: 01738299959, E-mail: info@oran -door.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt
Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Browser gebruikt
- Besturingssysteem gebruikt
- Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting
Gehost door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”) voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van Verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook verder worden verwerkt namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere dan hierboven genoemde servers door Shopify vindt uitsluitend plaats binnen de hieronder aangegeven reikwijdte.

4) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en zorgen ervoor dat u uw browser bij een volgend bezoek kunt herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. Hoe lang elke cookie bewaard blijft, kunt u terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via de individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG, hetzij ter uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Neem contact met ons op
5.1 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel vereisen.
5.2 WhatsApp Zakelijk
Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde “zakelijke versie” van WhatsApp.
Als u via WhatsApp contact met ons opneemt voor een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt, evenals - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b . AVG om uw verzoek te verwerken en erop te reageren. Op dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.
Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte en tijdige verstrekking van de gevraagde informatie.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Er vindt geen openbaarmaking aan derden plaats.
Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en de in het adresboek opgeslagen telefoonnummers automatisch overdraagt ​​naar een server van het moederbedrijf Facebook Inc. in de VS. Om ons WhatsApp-bedrijfsaccount te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van de gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.
Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten kan overbrengen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, waarmee hij heeft ingestemd. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/ juridisch/?eea=1# privacybeleid

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of reserve het recht op verder gebruik van uw gegevens zoals toegestaan ​​door de wet van onze kant is geworden.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame
Verzending van nieuwsbrieven via Shopify-e-mail
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via Shopify Email, een dienst van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), waarnaar wij uw gegevens sturen verstrekt bij aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen (bijvoorbeeld e-mailadres) worden doorgaans opgeslagen op de servers van Shopify in de EU.
Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook verder worden verwerkt namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA). Inc. Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Shopify gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden kunnen de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels bevatten, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan Shopify deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van haar eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen welke landen waar de ontvangers vandaan komen. Shopify gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.
Met Shopify hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Shopify verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
U kunt het privacybeleid van Shopify hier bekijken: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking
8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners zullen wij u daar hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.
8.2 Gebruik van betaaldienstverleners (betaaldiensten)
-Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling heeft doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
-Apple Pay
Als u de betaalmethode “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland kiest, wordt de betaling verwerkt met behulp van de “Apple Pay”-functie van uw apparaat met iOS, watchOS of macOS door het debiteren van een betaalkaart die is opgeslagen bij “Apple Pay”. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling goed te keuren, moet u een eerder door u opgegeven code invoeren en deze verifiëren met de functie “Face ID” of “Touch ID” van uw apparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de gegevens over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. Encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Als tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere producten en diensten van Apple te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te voltooien via Safari op Mac, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat kan worden gebruikt om u te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- giropay
Bij betaling via “giropay” verloopt de betaling via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven. Uw gegevens worden overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechts/datenschutzerklaerung
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- als onderdeel van de betalingsverwerking 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Onlinemarketing
9.1 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Ons online aanbod maakt gebruik van de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Als een gebruiker op een advertentie klikt die wij op Facebook hebben geplaatst, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die onze gekoppelde site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel uitgelezen en maakt het mogelijk dat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook Ads”) bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we plaatsen alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten) op basis van de informatie die ze websites bezoeken) die wij naar Facebook verzenden (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde “conversie”).
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com /over/privacy/). Met de gegevens kunnen Facebook en haar partners advertenties op en buiten Facebook plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te voeren, verwijdert u het vinkje naast de instelling “Facebook Pixel” in de “Cookie Consent Tool” die op de website is geïntegreerd.
9.2 Google Marketingplatform
Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").
GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies vast te leggen die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en via deze website iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom, op basis van onze kennis, als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige deel van onze website onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Als onderdeel van het gebruik van GMP kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kunt u cookies voor het bijhouden van conversies deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd (zie https://www.google.de/settings/ads ), hoewel deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies uitschakelt. Als alternatief kunt u meer informatie krijgen over het instellen van cookies en uw gewenste instellingen opgeven bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Meer informatie over GMP volgens de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

10) Rechten van de betrokkene
10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en recht op tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden openbaar gemaakt geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons van u is verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u van invloed is, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over wat er zijn garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
- Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht geldt echter in het bijzonder niet als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist, wordt geverifieerd, als u de verwijdering van uw gegevens weigert wegens onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon heeft uitgeoefend, is de verantwoordelijke persoon verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, hiervan op de hoogte te stellen , deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, indien dit is technisch haalbaar;
- Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan worden gebaseerd. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
- Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met de AVG, heeft u het recht - onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
10.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

11) Duur van opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van handels- en belastingrecht).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of transactieachtige verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, lit en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende aanwijzingen kunnen geven legitieme redenen leveren bewijs voor de verwerking dat zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.